Gobbi Hilda 100

Image

Gobbi Hilda születésének századik évfordulója alkalmából "Színész nem élhet lelkesedés nélkül. Hogy lelkesedik, az az ő erénye..."- Gobbi 100 címmel nyílt kiállításunk a Bajor Gizi Színészmúzeumban 2013. szeptember 21-én. A tárlattal nemcsak a színművész, hanem múzeumunk megalapítója előtt is tisztelegtünk. Az életmű-kiállítás megrendezése kettős feladat elé állította a kurátorokat: a kiváló művész színészi munkássága mellett a tárlatnak meg kellett mutatnia azt a - magyar színháztörténetben egyedülálló - közéleti tevékenységet is, melyet Gobbi Hilda a színházért és pályatársaiért kifejtett, s melynek eredményei napjainkban is jelen vannak.  

 

TARTALOMJEGYZÉK

Sipőcz Mariann: „...egy kissé mindig a halhatatlanságra törekedtem" (3. oldal)

Rajnai Edit: „Pillantás a titkos dossziéba" Napló, önéletírás, kiállítás (19. oldal)

Gobbi Hilda színpadi szerepei és rendezései. Összeállította: Csiszár Mirella (33. oldal)

Szabó Attila: Egy örök vénasszony portrétöredékei. Gobbi Hilda utolsó szerepének képi dokumentumai és a színházi emlékezet metonimikus szerkezete. (48. oldal)

Galántai Csaba: Márkus László színházi pályájának indulása. (68. oldal)

Gajdó Tamás - Csiszár Mirella: „Azt hiszem, mint levelező, mintaszerű vagyok" Molnár Ferenc levelei Faludi Jenőnek, 1926-1928 (75. oldal)

Gajdó Tamás: „Nem is színházba jöttek ma: otthon vannak". Színész-színház-közönség a kommunista diktatúrában (95. oldal)

Somogyi Zsolt: A „marketing" eszközei a Petőfi Színházban 1960-1962. Színlapok és plakátok - az egységes arculat (109. oldal)

Editor
Szűcs Katalin Ágnes
OSZMI
2013
Price
1500 Ft